X Nie pokazuj więcej
Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądark - Szczegóły

MARKA / model


Informacje


Złomowanie

KASACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH

Odbiór samochodów od klienta, wydawanie zaświadczeń do wydziału komunikacji lub umowa kupna
Gotówka od ręki


Adresy

1. ZAKŁAD DEMONTAŻU - AUTOMAN P.P., Wronów 18, 24-200 Bełżyce; tel.:  (81) 517 90 99  www.brum.pl e-mail: automan@wp.pl;
2. PUNKTY ZGŁOSZEŃ POJAZDÓW DO KASACJI:
a) Warszawa, ul. Kłobucka 13, tel. 793 830 616
b) Biała Podlaska, ul. Brzeska 158, tel. 793 830 720 
c) Końskowola, ul. Żyrzyńska 22, tel:  (81) 889 24 55 
d) Liśnik Duży 29, k/Kraśnika, tel:  (15) 83 83 145 

Usługę złomowania pojazdów samochodowych wykonujemy na podstawie decyzji w zakresie zbierania odpadów/gospodarki odpadami Nr ŚiR. VII 6620/37/05, wydanej przez Wojewodę Lubelskiego zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202). Wydajemy stosowne zaświadczenia celem wyrejestrowania pojazdu z ewidencji Wydziałów Komunikacji oraz Agencji Ubezpieczeniowych
Warunki przyjęcia pojazdu do utylizacji:
1. Za przyjęcie pojazdu do kasacji nie pobieramy opłaty (z zastrzeżeniem Art. 23 p. 5 ustawy – streszczenie poniżej).
2. Pojazd powinien być kompletny – za brak masy właściwej pojazdu pobiera się opłatę w wysokości do 10 zł/kg brakującej masy pojazdu.
3. Oferujemy transport specjalistyczny – warunki i koszt do uzgodnienia indywidualnie.
4. Za pojazd kompletny przyjęty do kasacji płacimy 0,20 zł – 0,40 zł za kg, wg wagi rzeczywistej pojazdu.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

  

WYCIĄG Z USTAWY
USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z dnia 11 lutego 2005 r.)

Art. 5.
1. Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu.
2. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Rozdział 3
Obowiązki właścicieli pojazdów
Art. 18.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
Art. 19.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest obowiązany okazać:
1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
2) dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym;
3) dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.
Art. 20.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
Art. 23.
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.
3. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 2, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) pojazd wycofany z eksploatacji:
a) jest kompletny,
b) nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.
4. Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90 % masy pojazdu.
5. W przypadku przyjmowania od właściciela niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji opłata, o której mowa w ust. 2, nie może przekraczać wysokości 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu.
6. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 2, przy przyjmowaniu niekompletnych pojazdów Policji oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.
7. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia niekompletnego pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2.
Art. 25.
1. W przypadku przyjmowania pojazdu, który nie spełnia warunków określonych w art. 23 ust. 3 pkt 2 lit. a, przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do wydania zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie wydaje zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 23 ust. 2.
Art. 48.
Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy Prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.
Art. 50.
Kto poza stacją demontażu dokonuje:
1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu – podlega karze grzywny.

 


 

Telefon: 81 517-90-99
8.30-17.00
e-mail:
sklep@brum.pl

 


Szybki kontakt
Gadu-Gadu


Koszyk
Na razie jest pusto
Szukaj
Wpisz tekst
[ Zaawansowane ]
Logowanie
Email:

Hasło:


Komunikaty

[ Wszystkie komunikaty ]
Ostatnio dodane
Alternator
Alternator

Cena: 100.00 PLN


Alternator
Alternator

Cena: 100.00 PLN


Alternator
Alternator

Cena: 100.00 PLN


Informacje


Strona głowna | Polityka prywatności

Oprogramowanie sklepu: Netidea - strony internetowe
Copyright (C) 2002-2010
Strona została wygenerowana w czasie: 0.040 sek.